Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

Tržnica i ribarnica
Tržnica i ribarnica

Komunalno Stari Grad d.o.o. u sklopu svojih djelatnosti upravlja sa zgradom ribarnice u svome vlasništvu  i  gradskom tržnicom na osnovu povjerenih poslova komunalne djelatnosti održavanje tržnice na malo od strane Grada Staroga Grada, sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada” broj: 3/11, 4/12 i 6/14). 

Prodajni prostor u ribarnici je podijeljen na šest jednakih djelova koji se putem javnog natječaja daju u godišnji zakup.

Na tržnici voća i povrća u smješteni štandovi podijeljeni na grupu obrtnici i pravne osobe i grupu obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) koji se putem javnog natječaja daju u sezonski zakup.