Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

NABAVA SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16.) - (u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 10. Pravilnika o nabavi roba, radova, usluga i projektnih natječaja do 200.000,00 kn i radova do 500.000,00 kn u društvu Komunalno Stari Grad d.o.o. od 31.12.2019. godine, Naručitelj Komunalno Stari Grad d.o.o. dana 18. ožujka 2021. godine dostavlja Poziv za prikupljanje ponuda u postupku jednostavne nabave

Poziv sa cjelokupnom dokumentacijom možete preuzeti na linku niže:

01-20/JN Poziv za prikupljanje ponuda u postupku jednostavne nabave - Sanitarna kamena kućica

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16.) - (u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 10. Pravilnika o nabavi roba, radova, usluga i projektnih natječaja do 200.000,00 kn i radova do 500.000,00 kn u društvu Komunalno Stari Grad d.o.o. od 31.12.2019. godine, ...

Pravilnik o nabavi roba, radova, usluga i projektnih natječaja do 200.000,00 kn i radova do 500.000,00 kn u društvu Komunalno Stari Grad d.o.o.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16.) - (u daljnjem tekstu: Zakon), Uprava Komunalno Stari Grad d.o.o., zastupana po direktorici Silvani Sanseović, mag. chem., dana 31. prosinca 2019. godine, donosi Pravilnik o nabavi roba, radova, usluga i  projektnih ...