Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

Naručitelj: Komunalno Stari Grad d.o.o. je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: Poluatomatska horizontalna preša za baliranje otpada,
broj objave: 2022/S 0F2-0039526.