Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

Izmjena dokumentacije - Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Ribarnice u Starome Gradu

  - Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Ribarnice - 29. srpnja 2019. godine donosi izmjene i dopune J A V N O G N A T J E Č A J A za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Ribarnice u Starome Gradu

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Ribarnice u Starome Gradu

 Na temelju odredbe članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoporodaji poslovnog prostora („Narodne Novine” broj: 125/11, 64/15 i 112/18), Odluke Uprave društva o raspisivanju Javnog natječaja od 23. srpnja 2019. godine, ev br. 312/19 te Odluke o imenovanju povjerenstva za ...

Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup prodajnih mjesta (banaka) u prostoru Ribarnice u Gradu Starome Gradu

 Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 9. Izjave o usklađenju društva od 10. veljače 2015. godine Komunalno Stari Grad d.o.o. raspisuje   NATJEČAJ   za prikupljanje ponuda za davanje u zakup ...

Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup štandova na tržnici u Gradu Starome Gradu

 Temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Staroga Grada("Službeni glasnik Grada Staroga Grada" broj:3/11,4/12 i 6/14) i Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja tržnica na malo KLASA:363-01/19-01/5, ...

Oglas za radno mjesto - Vozač specijalnog vozila "C" kategorije (2 izvršitelja)

KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o. objavljuje oglas za radna mjesta:   VOZAČ SPECIJALNOG VOZILA "C" KATEGORIJE   Radno mjesto Mjesto rada: STARI GRAD, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 2 Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi Radno ...