Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

 U tekstu Javnog natječaja za prikupljanje ponuda za davanje u zakup prodajnih mjesta (banaka) u prostoru Ribarnice u Gradu Starome Gradu ev. br. 558/20 objavljenog 16. studenog 2020., mijenja se članak III. stavak 2 i glasi:

 Uz ponudu se dostavlja:

  • važeći izvadak iz odgovarajućeg registra za fizičke i pravne osobe iz kojeg je vidljivo da su registrirani za obavljanje djelatnosti iz točke 1. ovog Natječaja
  • potvrdu od tvrtke KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o. da nema nepodmirenih dugovanja,
  • kontakt telefon i e-mail. 

U ostalom dijelu tekst Javnog natječaja ostaje nepromijenjen.

 Cijeli tekst Izmjene možete preuzeti na niže priloženoj poveznici.

KOMUNALNO STARI GRAD D.O.O.