Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

Temeljem Javnog poziva za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva (JP ZO 7/2021) od dana 13. prosinca 2021. godine na koji je Komunalno Stari Grad d.o.o. apliciralo, dana 20. srpnja 2023. godine obavljena je isporuka električnog mini kamiona N1 kategorije marke GOUPIL G4. Ukupna vrijednost vozila iznosi 65.700,00 € uključujući PDV-a, a 60% iznosa sufinancirati će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ostatak iznosa od 40% biti će financiran putem sredstava kapitalne pomoći Grada Staroga Grada te vlastitim sredstvima tvrtke Komunalno Stari Grad d.o.o.