Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

 Na temelju čl. 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19), Komunalno Stari Grad d.o.o. objavljuje


IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI


Komunalno Stari Grad d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište društva Komunalno Stari Grad d.o.o. koje se nalazi na adresi https://komunalno-stari-grad.hr/ . Prilikom usklade web stranice Komunalno Stari Grad d.o.o. planira dosegnuti maksimalni stupanj usklađenosti sa spomenutim Zakonom.

Priprema izjave

Ova je izjava sastavljena 19. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene društva Komunalno Stari Grad d.o.o., koje će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica www.komunalno-stari-grad.hr djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

  • Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • Slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
  • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
  • Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana
  • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
  • Pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta.

Komunalno Stari Grad d.o.o. radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste društvo Komunalno Stari Grad d.o.o. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta društva Komunalno Stari Grad d.o.o. korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte na adresu komunalno.stari.grad@gmail.com ili na broj: tel. +385 21 765299.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.