Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

Prodaje se nefinancijska dugotrajna imovina koja se sastoji od :

 
1. Teretni automobil MERCEDES 911 - B136 , broj šasije 35302110955459 CISTERNA – Za pranje, proizveden 1974. godine, snage 130 Kw, radnog obujma 3500 ccm. U poslovnim knjigama Komunalnog Stari Grad d.o.o. se vodi se u popisu dugotrajne imovine, bez vrijednosti.
 
Početna cijena (uključen PDV) - 5.460,00 kn
 
2. Teretni automobil MERCEDES 1824 , broj šasije WBD6520031K005310 KAMION SA NOSAČIMA ZA KONTEJNERE – Za komunalne potrebe, proizveden 1993. godine, snage 180 Kw, radnog obujma 9570 ccm. U poslovnim knjigama Komunalnog Stari Grad d.o.o. se vodi se u popisu dugotrajne imovine, bez vrijednosti.
 
Početna cijena (uključen PDV) - 18.916,00 kn
 
 
Uvjeti prodaje su sljedeći:
    • Osnovno sredstvo iz Članka 1. ove Odluke prodati će se putem javnog nadmetanja.
    • Prodaja se odvija po načelu „VIĐENO – KUPLJENO”, te su naknadni prigovori isključeni.
    • Troškove kupoprodaje i porez na promet dužan je platiti kupac.
 
Datum, vrijeme i mjesto podnošenja pisanih ponuda: KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o., Trg Ploča 7, 21460 Stari Grad u zatvorenoj omotnici sa naznakom „za nadmetanje – vozila, PONUDA – ne otvaraj”, poštom ili osobnom dostavom najkasnije do 28. prosinca 2018. godine u 12:00 sati bez obzira na način dostave.
Na natječaj se mogu javiti zainteresirane fizičke i pravne osobe.
Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena iznad istaknute početne cijene za vozilo.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u petak, 28. prosinca 2018. godine u 12:30 sati  u prostorijama KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o., Trg Ploča 7, 21460 Stari Grad.
 
Odluka o odabiru objavit će se na stranicama www.komunalno-stari-grad.hr i oglasnoj ploči Komunalno Stari Grad d.o.o. u roku od 5 dana od otvaranja ponuda.
 
Odabrani ponuditelj dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 5 dana od dana objave Odluke o odabiru na IBAN Komunalnog Stari Grad d.o.o. broj: HR3424070001100577058 koji se vodi kod OTP banke d.d., jer će se u protivnom prodaja oglasiti nevažećom i oglasiti nova prodaja.
 
Za sve informacije o predmetu prodaje i dogovor o pregledu predmeta prodaje ponuditelji mogu nazvati na telefon: 021 – 765 - 299 i u dogovoru s kontakt osobama izvršiti uvid u predmet prodaje.
 
TEKST ODLUKE MOŽETE PREUZETI NA: Poslovne informacije - podlink NATJEČAJI