Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

NABAVA VOZILA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA SA NADOGRADNJOM

  U suradnji sa tvrtkom O-K-TEH d.o.o. iz Zagreba nabavljeno je specijalno vozilo sa nadogradnjom  za sakupljanje komunalnog i reciklabilnog otpada. Vozilo marke PIAGGIO PORTER COSECO pridonijeti će nastavku provedbe odvojenog sakupljanja otpada. Cijena vozila je 199.850,00 kn bez pdv-a.