Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

Obavijest - o zaprimanju eRačuna od 01.07.2019.

 Poštovani,

 

ovim putem obavještavamo Vas da je KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o., Trg Ploča 7, 21460 Stari Grad, obveznik provođenja javne nabave.

 

U skladu sa odredbama članka 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine” broj 94/18) od 01. srpnja 2019. godine KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o. više neće biti u mogućnosti zaprimati račune, predračune, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte, neposredno ili skeniranih putem e-maila.

 

Napominjemo kako je KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o. sukladno članku 6.st. 2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine” broj 94/18), obvezno zaprimati i plaćati isključivo eRačune koji su sukladni EU normama.

 

Molimo Vas da do 01. srpnja 2019. godine poduzmete sve potrebne aktivnosti, kako bi se izbjegle poteškoće sa izdavanjem, zaprimanjem i plaćanjem računa.