Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

 Dana 18.04. 2023. godine održana je vježba deaktivacije eksplozivne naprave u luci Stari Grad te evakuacija lučkog prostora. Vježbi su nazočili MRCC-Rijeka, Centar 112, OKC PU SD i PP Hvar, Lučka kapetanija Split i ispostava Stari Grad, LUSDŽ, Komunalno Stari Grad d.o.o., DVD Stari Grad te Jedinica Hitne pomoći Hvar.

Cilj provjere je, postizanje operativne učinkovitosti u izvanrednim situacijama koje mogu možebitno dovesti do ugroženosti ljudskih života, zdravlja te nastupanja veće materijalne štete, usklađenog djelovanja službi, pravovremenog izvještavanja i koordinacije u postupanju. Cilj je sve radnje provesti u sto kraćem vremenskom roku sa svim mjerama i radnjama predviđenim Planom sigurnosne zaštite lučkog operativnog područja pod nadležnosti Lučke uprave SDŽ.

Fotografije ustupio: Nikša Škarpa