Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koja posjeduju tijela javne vlasti, uređuje Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15 i NN 69/22).

Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom RH zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, tiskani, snimljeni ili elektronički zapis).

Korisnik koji ostvaruje pravno na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva nadležnom tijelu. Korisnik koji raspolaže informacijom sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, ima pravo tu informaciju javno iznositi.

Komunalno Stari Grad  d.o.o.  javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduju i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na sljedeće načine:

putem telefona na broj 021/765-299

putem telefaxa na broj 021/765-299

putem elektroničke pošte : komunalno.stari.grad@gmail.com

poštom na adresu: Komunalno Stari Grad d.o.o., Trg Ploča  7, 21460 Stari Grad 

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Komunalno Stari Grad  d.o.o. ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13) objavljenim u „Narodnim novinama“ broj 12/2014.

Službeni kontakt podatci službenika za informiranje Komunalno Stari Grad d.o.o.

Službenik za informiranje: Mihael Gamulin mag. oecol. et prot. nat.

Adresa: Trg Ploča 7, 21460 Stari Grad

Kontakt: 091 7514 715

e-mail adresa: mihael2460@gmail.com

Radno vrijeme za rad sa strankama je ponedjeljak, utorak i petak od 08:00 do 12:00 sati