Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u  poslovnim prostorijama društva pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor također možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, na adresu:

Komunalno Stari Grad d.o.o. Stari Grad
Trg Ploča 7
21 460 Stari Grad
ili na
e-mail adresu: komunalno.stari.grad@gmail.com 
odnosno na telefax broj: +385 (0)21 765 299  

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Ljubazno molimo da prilikom podnošenja pisanog prigovora navedete ime i prezime podnositelja prigovora i adresu za dostavu odgovora. 

Sukladno članku 25. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) korisnik usluge po primitku odgovora na pisani prigovor može podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije na adresu: 

Povjerenstvo za reklamacije potrošača  društva Komunalno Stari Grad d.o.o.
Trg Ploča 7
21460 Stari Grad 

Povjerenstvo za reklamacije dužno je pisano odgovoriti na zaprimljenu reklamaciju u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije. 

O djelokrugu rada Povjerenstva saznajte više uvidom u niže priloženu Odluku o osnivanju Povjerenstva za reklamacije potrošača. 

Komunalno Stari Grad d.o.o.
direktor:  Petar Tresić struč.spec.ing.sec.