Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

Komunalno Stari Grad d.o.o.

Trg Ploča 7, 21460 Stari Grad

Uprava: ponedjeljak-petak  07:00 - 15:00 (sa strankama od 08:00 do 12:00)

Blagajna: ponedjeljak-petak  07:00-15:00 (sa strankama od 08:00 do 11:00)