Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

Čistoća
Čistoća

U sklopu svojih djelatnosti Komunalno Stari Grad d.o.o. obavlja kao osnovnu djelatnost poslove sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada od kućanstava i gospodarskih subjekata  kao i poslove održavanja čistoće javnih površina.

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje i pranje trgova, ulica, javnih stuba i prolaza, pješačkih staza i nogostupa na području Grada Staroga Grada i pripadajućih naselja, a u ljetnim mjesecima i čišćenje plaža.

Pružamo usluge odvoza otpada za gotovo 1.900 domaćinstava i preko 100 tvrtki i obrta. Organizacija posla posebno je zahtjevna tijekom turističke sezone kada se višestruko poveća broj stanovnika, a time i potrebe  korisnika za našim uslugama.

Gospodarenje otpadom i čist okoliš zajednički je projekt svih nas. Stoga i Vas pozivamo da nam pomognete u ostvarenju tog cilja, najprije kroz smanjenje količine otpada kojeg stvaramo u svojim kućanstvima, a zatim i kroz ponovnu uporabu,kompostiranje, selektiranje i reciklažu čime ćemo zajedno  smanjiti ukupne  količine otpada odloženog u okoliš.