Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

VJEŽBA U LUCI STARI GRAD

 Dana 18.04. 2023. godine održana je vježba deaktivacije eksplozivne naprave u luci Stari Grad te evakuacija lučkog prostora. Vježbi su nazočili MRCC-Rijeka, Centar 112, OKC PU SD i PP Hvar, Lučka kapetanija Split i ispostava Stari Grad, LUSDŽ, Komunalno Stari Grad d.o.o., DVD Stari ...