Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

JAVNI NATJEČAJ za direktora trgovačkog društva Komunalno Stari Grad d.o.o.

 Raspisan je javni natječaj za direktora/icu društva Komunalno Stari Grad d.o.o.    Kandidati za člana Uprave - direktora trgovačkog društva Komunalno Stari Grad d.o.o., moraju ispunjavati sljedeće uvjete:   1. visoka stručna sprema pravnog ili ekonomskog ...

ISKAZ INTERESA ZA KUPNJU GROBNICA NA "GRADSKOM GROBLJU STARI GRAD"

 Grad Stari Grad objavljuje poziv za iskaz interesa građana s područja Starog Grada ispunjavanjem priložene ankete u svrhu definiranja proširenja „Gradskog groblja Stari Grad“, a koja će biti određena prema približnom broju zainteresiranih za kupnju grobnica na istom. ...

Projekt "For plastic free Croatian Islands"/Za hrvatske otoke bez plastike

Komunalno Stari Grad d.o.o. sudjeluje u projektu "Za hrvatske otoke bez plastike", a nositelj ovog eko-projekta je Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, u partnerstvu sa Gradom Starim Gradom, Općinom Sali i Zelenom akcijom, te u suradnji sa SMILO, Inicijativom za ...