Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

 

 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja mogu se preuzeti na sljedećim linkovima.