Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

Naručitelj: Komunalno Stari Grad d.o.o.je objavio "Obavijest o nadmetanju"

za postupak: Električni mini kamion N1 kategorije, broj objave: 2022/S 0F2-0039469.