Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

 

Naručitelj: Komunalno Stari Grad d.o.o.

je objavio "Obavijest o nadmetanju"
za postupak: Mala čistilica do 2 m3,
broj objave: 2022/S 0F2-0041630.

Link:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6825376