Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16.) - (u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 10. Pravilnika o nabavi roba, radova, usluga i projektnih natječaja do 200.000,00 kn i radova do 500.000,00 kn u društvu Komunalno Stari Grad d.o.o. od 31.12.2019. godine, Naručitelj Komunalno Stari Grad d.o.o. dana 03. ožujka 2020. godine dostavlja Poziv za prikupljanje ponuda u postupku jednostavne nabave

 Poziv sa cjelokupnom dokumentacijom možete preuzeti na linku niže: