Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Ribarnice u Starome Gradu

Na temelju odredbe članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoporodaji poslovnog prostora („Narodne Novine” broj: 125/11, 64/15 i 112/18), Odluke Uprave društva o raspisivanju Javnog natječaja od 23. srpnja 2019. godine, ev br. 312/19 te Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Ribarnice u Starome Gradu od 23. srpnja 2019. godine, ev. br. 313/19

- Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Ribarnice -

24. srpnja 2019. godine r a s p i s u j e  i  o b j a v l j u j e

J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Ribarnice u Starome Gradu

Cjeloviti tekst natječaja možete preuzeti na linkovima dolje: