Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

OBAVIJEST KORISNICIMA O SORTIRANJU RECIKLABILNOG OTPADA

Dragi korisnici!

Podsjećamo sve zainteresirane građane da smo na području naselja Priko započeli s pilot projektom sakupljanja reciklabilnog otpada.

U tu svrhu su korisnicima podijeljene vreće za prikupljanje otpadnog papira, plastike, metala, tetrapaka i stakla, kao i info letak s uputama o odvajanju otpada.

Korisnici svoje žute, zelene i plave vreće mogu, svakog utorka do 08:00, odložiti pokraj svojih zelenih spremnika za otpad, a naši djelatnici ih prikupljaju i privremeno skladište na lokaciji deponij Dolci.

Sav prikupljeni reciklabilni otpad, dakle otpad koji korisnici sortiraju u plave, zelene ili žute vreće, se odvozi s otoka na daljnje procese oporabe (reciklaže).

Svi ostali zainteresirani korisnici također mogu već sada započeti s odvajanjem otpada.

Plave, zelene i žute vreće, kao i info letak, možete besplatno preuzeti u uredu parking službe na gradskoj tržnici (pon-sub od 08:00 do 12:00).

Vreće s otpadom možete predati bez naknade na lokaciji privremenog skladišta reciklabilnog otpada – deponij Dolci, i to svakog radnog dana od 08:00 do 14:00.

Na istoj lokaciji svi korisnici mogu odložiti i glomazni otpad.

Cilj ovog pilot projekta je podizanje svijesti građana o selektivnom prikupljanju otpada, a krajnji ishod je čuvanje prirodnih resursa za potrebe budućih generacija, zdraviji, čišći i sigurniji okoliš, te uredniji grad.

Hvala!

KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o.

Obavijest možete preuzeti na poveznici dolje: