Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

 

POŠTOVANI GRAĐANI,

 
MOLIMO VAS DA BOŽIĆNE JELKE KOJE NAMJERAVATE BACITI NAKON BLAGDANA, TIJEKOM OVOG TJEDNA ODLOŽITE UZ KONTEJNERE NA JAVNIM POVRŠINAMA.

 

ISTE ĆE BITI PRIKUPLJENE I ADEKVATNO ZBRINUTE, U SURADNJI SA OPG-om U SVRHU PODIZANJA ORGANSKE TVARI NA PERMAKULTURNOM IMANJU.

 

HVALA!!!

 

KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o.