Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

POŠTOVANI GRAĐANI,
molimo vas da božićne jelke koje namjeravate baciti nakon blagdana, tijekom ovog tjedna odložite uz kontejnere na javnim površinama.

Iste će biti prikupljene i adekvatno zbrinute, u suradnji sa opg-om u svrhu podizanja organske tvari na permakulturnom imanju.

Hvala!!!

Komunalno stari grad d.o.o.