Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

U svrhu poboljšanja kvaliteta mora na području Grada Staroga Grada, Grad Stari Grad u suradnji s tvrtkom Komunalno Stari Grad d.o.o. te udrugom „Moj Škoj” započeo je s izradom kuglica obogaćenih mikroorganizmima, koji nakon bacanja u more fermentiraju te razgrađuju morski mulj kao i ostale uzročnike neugodnih mirisa.

Tretiranjem onečišćenog morskog dna s efektivnim mikroorganizmima je u potpunosti prirodan i bezopasan proces koji će u konačnici rezultirati čistijim morem, bez neugodnih mirisa, mulja i štetnih tvari. Efektivni mikroorganizmi fermentirani u bio kuglama sposobni su svojim prirodnim biokemijskim procesima sve štetne tvari pretvoriti u zdrave i korisne, onako kako to priroda radi milijunima godina. Aerobne, anaerobne, fotosintetičke, mliječne i druge bakterije, kvasci, gljivice i drugi mikroorganizmi u em tehnologiji uzajamnim djelovanjem provode prirodne procese i dovode područje tretiranja u prirodnu ravnotežu, pretvarajući naš otpad, koji njima služi kao hrana u njihov otpad koji je hrana za nas, kao i za morski životinjski i biljni svijet. Svi mikroorganizmi koji se koriste su potpuno prirodni i bezopasni za ljude, životinje i okoliš općenito.

Ovakav način čišćenja mora i morskog dna je izumljen i prvi puta primijenjen u Japanu, a danas se koristi u preko 150 zemalja svijeta , duže od 30 godina bez ikakvih negativnih učinaka.

Glavni aktivist ovog projekta za pročišćavanje mora i morskog dna je lokalna udruga „Moj Škoj”. Kompletan projekt iznosi 12.750,00 kn a financiraju ga podjednako Grad Stari Grad i Komunalno Stari Grad d.o.o. Dana 21.09.2021. god. učenici nižih razreda OŠ Petra Hektorovića Stari Grad izradili su ukupno oko 5000 bio kugli s mikroorganizmima.

Bio kugle su nakon potrebnog sušenja od 20-30 dana spremne za upotrebu.