Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

Postavljeni spremnici za tekstil
Postavljeni spremnici za tekstil

 Grad Stari Grad i Komunalno Stari Grad d.o.o. su u suradnji sa tvrtkom Tekstil vlakno d.o.o. osigurali postavljanje 10 kontejnera za tekstil (odjeću i obuću) na području Grada Staroga Grada.

Spremnici su postavljeni 14. studenog 2018. godine na 10 lokacija na javnim površinama:

5 na području Staroga Grada

2 na području Dola

2 na području Vrbanja

1 na području Rudine.

U spremnike možete odložiti:

odjeću, obuću, ručnike, zavjese, šešire, kape, torbe, krpene igračke i ostale tekstilne proizvode.

Prije odlaganja otpada, koji se predaje ovlaštenom obrađivaču u svrhu recikliranja kao izvor sirovina za proizvodnju novih proizvoda, molimo Vas da provjerite odjeću, a ako je još upotrebljiva možete je ako želite i darovati nekome kome će biti od veće koristi.

Na području Grada Staroga Grada nastavit ćemo zajedno sa Gradom Starim Gradom ulagati napore, kako bi se proširilo i poboljšalo pružanje komunalnih usluga i podigla kvaliteta života općenito.