Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

Upute i priopćenja Stožera civilne zaštite Grada Staroga Grada - prevencija širenja koronavirusa (COVID-19)

Dana 12.03.2020. Stožer civilne zaštite Grada Staroga Grada održao je sjednicu na kojoj su doneseni zaključci i odluke sukladno preporukama Nacionalnog i Županijskog stožera. Sukladno zaključcima Stožera, Komunalno Stari Grad d.o.o. uvodi mjere prevencije širenja koronavirusa koje se odnose na odgađanje i otkazivanje javnih manifestacija i skupova.

Otkazuju se sve Kino predstave planirane za iduća 2 tjedna (do 29. ožujka 2020.).

Službe održavanja čistoće i odvoza, nastavljaju sa radom prema planu uz držanje sigurnog razmaka od 1m od građana.

U nautičkom dijelu određuje se nošenje zaštitnih rukavica kod priveza brodova te držanje sigurnog razmaka (najmanje 1 m) od putnika, prolaznika i posade brodova.

Na ulazima u prostorije Komunalnog Stari Grad d.o.o., postavljena su sredstva za dezinfekciju ruku.

• Komunalno Stari Grad d.o.o. određuje primanje stranaka isključivo ponedjeljkom i srijedom u razdoblju od 09:00 do 12:00 sati.