Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

UPUTE ZA POPUNJAVANJE IZJAVE O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE

 Poštovani korisnici,

 

na poveznici niže možete preuzeti primjer uputa za popunjavanje Izjave o načinu korištenja javne usluge na području Grada Staroga Grada za fizičke osobe.